Rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce pro školní rok 2020/21

Ředitel školy rozhodl (§ 165 školského zákona) ve správním řízení o přijetí/nepřijetí  k základnímu vzdělávání podle § 46 školského zákona, za podmínek stanovených v § 36 téhož zákona.

Pro školní rok 2020/2021 jsou k základnímu vzdělání

přijati (žáci dle registračního čísla u zápisu):

Z2020 – 08; Z2020 – 09; Z2020 -10, Z2020 – 11; Z2020 – 13; Z2020 – 15; Z2020 – 17; Z2020 – 22; Z2020 – 23; Z2020 – 24; Z2020 – 30; Z2020 – 31; Z2020 – 34; Z2020 – 35; Z2020 – 42; Z2020 – 91; Z2020 – 94; Z2020 – 96; Z2020 – 97; Z2020 – 99

přerušeno správní řízení:

Z2020 – 02; Z2020 – 20; Z2020 – 21; Z2020 – 26; Z2020 – 27; Z2020 – 41; Z2020 – 89; Z2020 – 90; Z2020 – 92; Z2020 – 93; Z2020 – 95; Z2020 – 98

V Osoblaze  24. 4. 2020    (doplněno 29. 5. 2020)                               Mgr. Petr Kristiník

ředitel školy

Rozhodnutí o přijetí do 1. tř. 2020

Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy pro rok 2020-21 doplněné

Skip to content