ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MŠ V OSOBLAZE

Podle opatření MŠMT k organizaci zápisu do mateřských škol pro školní rok 2020/2021 se bude zápis konat bez osobní přítomnosti dětí.

Pokud se budete ucházet o místo dítěte v MŠ, musíte dodat vyplněnou žádost o přijetí, evidenční list (potvrzený dětským lékařem o řádném očkování nebo čestné prohlášení o řádném očkování + kopii očkovacího průkazu dítěte), rodný list dítěte    a občanský průkaz zákonného zástupce. Není-li dítě očkované, musí doložit doklad o tom, že je proti nákaze imunní nebo     se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Pro děti, které do 31. srpna 2020 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2020 předškolní vzdělávání povinné!

Tiskopisy budou k vyzvednutí v MŠ Osoblaha osobně v pondělí 27. 4. od 9.00  do 10.00 hod. nebo v úterý 28. 4. 2020           od 13.00 do 14.00 hod., případně lze zaslat elektronicky na vyžádání na tel. č. 739 372 417 (ved. MŠ).

Dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání a trvalé bydliště v Osoblaze, budou tiskopisy předány asistentkou v MŠ Ivanou Kubalovou.

– vyplněné tiskopisy přineste osobně do MŠ ve čtvrtek 7. května 2020 od 13.00 – 14.00 hod.

– nebo lze zaslat datovou schránkou do 7. května 2020: 22hmqmy

– nebo vhodit do schránky u hlavního vchodu ZŠ a MŠ Osoblaha, Třešňová 99
do 7. května 2020, 12:00 hod.

 

O přijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitel školy ve správním řízení nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech od podání žádosti.

 

  1. 4. 2020 Mgr. Petr Kristiník

ředitel ZŠ a MŠ Osoblaha

Skip to content