Změna plateb stravného

Vážení rodiče, strávníci, od měsíce ledna 2018 dojde, na základě podnětů rodičů, ke změně vrácení přeplatků za stravu.

Zamezíme tím i ztrátě či případné krádeži vrácené hotovosti dětem.

Při platbě v hotovosti za stravné (obědy i svačinky) se přeplatek za uplynulý měsíc odečte z následující platby.

Příklad hotovostní platby: přeplatek za měsíc leden 2018 se odečte v únoru 2018 při platbě na měsíc březen 2018.

Při platbě na účet se přeplatky budou vracet dvakrát za rok a to v lednu (vyúčtování za měsíce září – prosinec) a v červenci (vyúčtování za měsíce leden – červen) zpět na účet platícího.

Přeplatky za prosinec 2017 budou vyplaceny ještě hotově v měsíci lednu 2018.

V Osoblaze dne 12. 12. 2017                                 Dardová Kamila, vedoucí ŠJ ZŠ a MŠ Osoblaha

Skip to content