Informace pro strávníky a jejich rodiče.

Vážení strávníci,

Školní jídelna je umístěna v samostatné budově přímo v areálu školy. V letošním školním roce připravujeme obědy pro 130 strávníků a zhruba 30 svačinek pro žáky školy a celodenní stravu pro     30 děti MŠ. Provoz zajišťují 3 zaměstnanci na plný úvazek. Pracovnice školní jídelny připravují pro žáky ZŠ dopolední svačinky a hlavní jídlo k obědu a pro děti z MŠ dopolední a odpolední svačinku a hlavní jídlo k obědu. Strávníci mají na výběr dva druhy obědů v úterý a ve čtvrtek, v pondělí, ve středu a pátek mají jedno jídlo doplněné střídavě kompotem, ovocem, míchanými saláty, nápoji a moučníky.

Mimo přípravy svačinek a obědů pro žáky a vlastní pracovníky, vaří školní jídelna také obědy pro cizí strávníky a poskytuje služby v oblasti stravování také pro veřejnost. Dále v období letních prázdnin poskytujeme celodenní stravu různým sportovním oddílům, kteří v naší obci tráví léto. A v neposlední řadě jsou to rodinné oslavy, svatby, kary, srazy místních občanů, tak i stravování osob ubytovaných na školní turistické ubytovně a v obecním kempu.
Informace pro strávníky a pravidla odběru stravy – Cena jednoho obědu :

MŠ – celodenní strava ( 3 – 6 let )                    34,- Kč           

1. – 4. ročník ( 6 – 10 let )                                     27,-Kč            

5. – 9. ročník ( 11 – 14 let )                                  28,-Kč            

studenti ( 15 – 19 let )                                      30,-Kč            

cizí strávníci                                                       62,-Kč            

Svačinky pouze pro žáky ( 1. – 9. tř.)             10,-Kč            

Knedlíky-prodej přes ulici                                  25,-Kč 

Obědy se platí přímo v kanceláři vedoucí ŠJ denně (pondělí – pátek) od 08.00 hod do 08.30 hod, nebo od 11.00 hod do 11.30 hod nebo bezhotovostně na účet 152999431/0300 u ČSOB do posledního dne předešlého měsíce.

Při platbě stravného bezhotovostně na účet, nutno zadat zálohovou částku a to podle věku strávníků :

MŠ                               750,- Kč                     1 – 4 ročník                  600,- Kč

5 – 9 ročník                  650,- Kč                    Studenti                        700,- Kč

Cizí                            1 300,- Kč                     Svačinky                       220,- Kč

 

Obědy + svačinky 1 – 4 ročník                          850,- Kč

Obědy + svačinky 5 – 9 ročník                          870,- Kč

Variabilní Symbol uvádějte vždy rodné číslo dětí (u sourozenců stačí jednoho a částky můžete sečíst a poslat jednou částkou).

Obědy a svačinky lze odhlásit jen pouze den předem osobně v kanceláři ŠJ nebo na BAKALÁŘÍCH – platí i pro MŠ ! (Nutno adresovat na vedoucí – pí Dardovou.) V případě požadavku na potvrzení přijetí odhlášení oběda na Bakalářích je důležité zvolit v okénku – “žádat potvrzení”.

Obědy se vybírají na čtrnáct dní ze dvou druhů jídel, které jsou označeny čísly 1 a 2. Ten, kdo si nevybere, má automaticky oběd č. 1. Oběd č. 1 má i strávník, který je nemocný. První den příchodu do školy po nemoci má strávník možnost u vedoucí ŠJ si obědy vybrat,   neučiní–li tak, zůstává mu nadále oběd č.1. Vyplněný jídelníček se odevzdává po obdržení hned na druhý den. Toto platí i pro děti z MŠ.