Volnočasové aktivity žáků (kroužky) 2017/18 – návrh

Fungování kroužků začíná – dle dohody od pondělí 18. 9. 2017. Definitivní rozhodnutí o fungování kroužků bude upřesněno dle zájmu žáků, případně zajištění vedoucího kroužku (mohou se přihlásit i rodiče se zájmem o vedení kroužku)

Paličkování (pondělí 14:30 – 16:10) – D. Šromová

Pletení z papíru (čtvrtek 14:30 – 15:30) – D. Šromová

Šachy (pondělí 14:00- 15:00) – D. Vacula

Angličtina pro žáky  (pondělí 14:10 – 14:55) M. Horňáková

Příprava na přijímací zk. Matematika pro žáky 9. roč. – (termín bude upřesněn) L. Mičinský

Výtvarný kroužek (středa 14:10 – 15:30)   B. Tkadlečková

Dramatický kroužek (úterý 14:00 – 15:30) J. Lioliasová

Taneční (pro I. st.) – termín bude upřesněn   J. Lioliasová

Kutil (práce v dílně) – termín bude upřesněn  G. Jurčenko

Cyklistika (termín bude upřesněn) L. Grček, A. Carbolová

Volejbal (pondělí + čtvrtek 16:00 – 18:00) – R. Darda, J. Dohnalová

Psaní všemi deseti (práce s PC) – E. Akulšinová

Přírodovědný kroužek (bude upřesněno) – M. Labajová, M.Hrabovský