školní rok už jede naplno

Školní rok už jede naplno – kompletní rozvrh, první týden s kroužky (kdo má ještě zájem, může se přihlásit).

O prázdninách se ve škole budovalo, opravovalo a uklízelo, takže děti v mateřské škole uvítalo nové zakrytí pískoviště (pergola viz foto), žáky ve škole kompletní rekonstrukce osvětlení a elektrorozvodů v tělocvičně (konečně by nemělo při badmintonu oslňovat světlo hráče) a ve školní jídelně máme nový moderní výtah odpovídající nejmodernějším požadavkům hygieny.

A co nového nás v letošním školním roce čeká?: například povinná školní docházka předškoláků,  plavání pro děti I. stupně je povinné a náklady na dopravu budou hrazeny z projektu (rodiče ušetří), dále připravujeme projekt na výjezd žáků do “školy v přírodě”, kde by byl pobyt hrazen v rámci projektu. Letos se soustřeďujeme na pracovní činnosti – věřím, že činnosti žáků budou více zviditelněny a propojí se s kroužkem KUTIL a budeme moci odměnit více žáků za aktivity mimo školu (loňští aktivní žáci pojedou jeden den místo vyučování do ZOO Ostrava). Činnost znovu “rozjel” i kroužek dramatické tvorby a tance na I. stupni a ještě více podpoříme cyklistiku (že bychom koupili ještě nějaká kola?). A možností a příležitosti bude daleko více. Těšíme se na spolupráci a doufám, že i Vy všichni aktivně podpoříte činnost školy, neboť zpracováváme projekt i na spolupráci školy s rodiči.

ředitel školy   Petr Kristiník