příležitost pro NAŠE herce a herečky

Po jarních prázdninách obnoví svou činnost DRAMATICKÝ kroužek. Žáci, kteří mají chuť vyzkoušet si práci na pódiu, zlepšit řečnický projev a projevit své nadání, se mohou přihlásit u ředitele školy. Podle přihlášených žáků bude stanoven termín kroužku v hodinách po ukončení vyučování.   Petr Kristiník