projekt LESY ČR – zajištění videomikroskopů pro výuku přírodovědy

Ve spolupráci s LESY ČR byl zpracován a uskutečněn projekt k nákupu 2 videomikroskopů pro žáky a učitele naší školy. Hlavním cílem projektu je umožnit žákům moderní formy ověřování a zpracovávání výukové látky přírodovědy a ověřování výsledků jejich práce za pomocí IT. Mikroskopy lze propojit s PC a následně zjištěná a uložená data ověřit a analyzovat. Jsme zvědaví, jaké možnosti nové přístroje žákům i učitelům poskytnou a věříme, že budou přínosem i jako možnost pro budoucí kariéru žáků.

Projekt v hodnotě 48.999,-Kč byl hrazen ve výši 30.000,-Kč LESY ČR a zbývající část byla hrazena z fondu darů školy.