Velikonoční výzdoba

Ještě, než odešli naši zbývající žáci na distanční výuku, vyrobili v hodinách výtvarné a pracovní výchovy krásnou výzdobu školy samozřejmě s aktivní účastí našich milých a šikovných učitelek.

Skip to content