Zápis do ZŠ 2021 – mimořádné opatření

Zápis do 1. třídy ZŠ Osoblaha

 

Vážení rodiče,

zápis žáků do žáků do 1. třídy na rok 2021-2022 proběhne  ve dnech od 1. 4. do 16. 4. 2021.

Zápis se koná pro děti narozené  v období od 1. 9. 2014 až do 31. 8. 2015 a děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Zápis tento rok proběhne zejména administrativní formou, pokud zákonní zástupci budou chtít a pokud to momentální epidemiologická situace uskuteční se i tkz. motivační část zápisu přímo ve škole.

Zákonní zástupci dětí, kteří mají u obcí – Osoblaha, Bohušov, Rusín, Hlinka, Dívčí Hrad a Slezské Pavlovice své dítě přihlášené k trvalému pobytu (je vedeno v evidenci OÚ) obdrží od školy prostřednictvím České pošty tiskopis Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku ZŠ ve školním roce 2021/2022 s instrukcemi k vyplnění. Tento tiskopis vyplní a podepíší a doručí škole jedním z následujících způsobů

  • Do datové schránky
  • E-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
  • Poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
  • Osobním podání ve škole
  • Vhozením do poštovní schránky školy

Zákonní zástupci dětí, kteří nemají u obcí – Osoblaha, Bohušov, Rusín, Hlinka, Dívčí Hrad a Slezské Pavlovice své dítě přihlášené k trvalému pobytu si mohou tiskopis Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku ZŠ ve školním roce 2021/2022 stáhnout ze stránek školy – Žádost o zapsání dítěte  .Žádost o zapsání dítěte  či si jej vyzvednou na obecním úřadě nebo přímo ve škole. Vyplněný a podepsaný tiskopis doručí škole jedním z výše uvedených způsobů.

Žádosti je nutno doručit škole v období od 1. 4. 2021 až do 16. 4. 2021(včetně).

Motivační část zápisu proběhne na základě dobrovolnosti ve dnech 15. 4. a 16. 4. v době od 15.00 hod. do 17.00 hod. po předchozí domluvě (telefonicky, mail).

V případě že, zákonný zástupce bude pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, vyplní Žádost o odklad PŠD (ke stažení zde:Žádost o odklad PŠD ), k této žádosti je nutno doložit i doporučení školského poradenského zařízení  a odborného lékaře nebo klinického psychologa (bez těchto doporučujících dokumentů nelze odklad PŠD udělit).

 

Na Vás i Vaše děti se těší kolektiv školy. Případné dotazy k zápisu volejte na tel. č. 603 932 420 (Mgr. L. Mičinský, zástupce ředitele školy).

 

 

V Osoblaze 16. 3. 2021                                                                    Mgr. Marian Hrabovský

ředitel školy

Předchozí

Následující

Skip to content