zájmové útvary pro rok 2018/19

paličkování –  pondělí (14,30 – 16,00) ve ŠD   (D. Šromová)

florbal děvčata – pondělí (15:30 – 16:30) + čtvrtek (14:00 – 15:00) tělocvična (L. Mičinský)

přijímačky Matematika pro 9. ročník – středa (14:00 – 15:00) (L. Mičinský)

výtvarné práce – středa (14:00 – 15:30) učebna Vv (B. Tkadlečková)

KUTIL – úterý (14:10 – 15:40) dílny u ŠD (G. Jurčenko)

šachy – pátek (14:00 – 15:30)  4. třída  (D. Vacula)

angličtina – bude upřesněno dle zájmu – IA učebna  (M. Horňáková)

Hledáme zájemce z řad dospělých osob o vedení kroužků (dle Vašeho zájmu).