Změna ceny svačinek pro děti v ZŠ

Vážení strávníci, od měsíce září 2018 se mění cena svačinek pro děti ve škole z 10,- Kč na 15,- Kč za svačinku.