Babičko, pojď mi přečíst pohádku!

Toto milé zvolání vnoučka dalo také název projektovému dni, který na Základní škole Osoblaha proběhl 14. ledna 2011. Hlavní cílem celé akce bylo posílit schopnost naslouchat, vyprávět, rozvíjet představivost a rozšířit si slovní zásobu. Děti seděly na koberci jako pěny a naslouchaly melodickému čtení svých babiček. Ruku v ruce se rozvíjela i jemná motorika a estetické vnímání při následném kreslení přednesených pohádek. Následovaly dramatizace přečtených pohádek buďto samotnými žáky nebo pomocí maňásků či vlastnoručně vyrobených loutek. Vrcholem byl návrh ilustrace na titulní stránku pohádkové knížky.
Netradiční vyučování rychle uběhlo a škoda jen, že babiček nepřišlo víc a nevzaly s sebou i dědečky.

Seznam fotogalerií Naposledy změněno: 30. prosince 2015