Zápis 2011

„Zase bude jedna první třída“. Těmito slovy vyhodnotily letošní zápis paní učitelky prvního stupně, které zápis prováděly. A i když se Karkulka s babičkou a vlkem snažili sebevíc a netrpělivě vyhlíželi budoucí žáčky, přišlo se ve čtvrtek 27. a v pátek 28. ledna 2011 zapsat pouze 24 prvňáčků. Z tohoto počtu požádali rodiče jednoho žáka o odklad školní docházky. Obecný pokles počtu dětí nastupujících do první třídy základní školy se konečně asi zastavil. ale pro nás to na příští školní rok znamená opět jen jednu první třídu

Seznam fotogalerií Naposledy změněno: 30. prosince 2015