Den Země

Ke Dni Země jsme připravili 20. 04. 2007 na naší škole projektový den na téma „Pomáháme Zemi“, který byl zaměřený na činnosti v terénu v různých podobách – měření PH a dusičnanů v řece, sběr papírů, recyklace papíru, úklid lesa, úklid parku, práce v lesní školce, přesazování květin, výroba dekorací z odpadů a mapování černých skládek. Zapojilo se celkem 142 dětí všech ročníků II.stupně a 11 pedagogů. Pracovalo se v 11 skupinách celé dopoledne, každá skupina zaměřená na určité činnosti. Do skupin se rozdělily děti samy podle daných pravidel. Každou činnost zdokumentovala skupina novinářů – fotografie, film. Všechny skupiny připravily výstupy ze svých činností, s kterými jsme seznámili rodiče na třídních schůzkách ve čtvrtek 26. dubna 2007. Na závěr tohoto dopoledne jsme všichni společně vysadili u školy strom – buk lesní, který bude sloužit mimo jiné i pro výuku přírodopisu. Všichni zapojení odcházeli s dobrým pocitem, že jsme pomohli naší Zemi a budeme se snažit pomáhat i nadále.

Seznam fotogalerií Naposledy změněno: 29. prosince 2015