Zápis 2007

V letošním roce se dostavilo k zápisu velmi málo dětí. Během dvou dní, kdy zápis probíhal, přišlo jen 24 budoucích žáků. V konečném důsledku to pro nás znamená další pokles stavu žáků na naší škole a v dalším školním roce bude na ZŠ Osoblaha zase o jednu třídu méně. Odejdou dvě deváté třídy a první třída bude otevřena opět jen jedna. Z celkového počtu 24 zapsaných prvňáčků, kteří prošli pohádkovým lesem v doprovodu Jeníčka a Mařenky až k paní učitelce, je jich devět z Osoblahy, čtyři ze Slezských Pavlovic, pět z Dívčího Hradu, dva z Hlinky a po jednom z Rusína, Bohušova, Rylovky a Dolních Povelic. Rodiče 4 žáků uvažují o podání žádosti o odklad povinné školní docházky, takže přepokládáme, že do první třídy nastoupí v září 20 žáků.

Seznam fotogalerií Naposledy změněno: 29. prosince 2015