Noční pobyt ve škole 22. června 2007

Týden před ukončením školního roku se členové ekologického kroužku společně s několika vybranými žáky z devátých ročníků zúčastnili zajímavé akce. Vše začalo po třetí hodině odpolední, kdy se všichni sešli v učebně přírodopisu, kde byla připravena náročná strategická hra FishBank, kterou jsme hráli tři hodiny. Žáci se rozdělili do čtyř družstev, každé družstvo představovalo jednu rybářskou firmu. Jejich úkolem bylo hospodařit tak, aby koupili hodně lodí, vylovili hodně ryb a vydělali hodně peněz. Hlavní cíl hry zůstal všem utajen, a tak po osmém roce podnikání došlo k takřka úplnému vymizení ryb. Všechny společnosti se dostaly do hospodářských problémů. Oceán byl však tak zdevastován a vypleněn, že ani další léta nepřinesla očekávaný zisk. Všichni účastníci tak byli postaveni před závažný problém, jak zacházet s obnovitelnými zdroji.
Do večera jsme se pak vyřádili na školním hřišti, ale hlavně nás zajímalo, jaká je škola v noci. Nachystána byla jednoduchá trasa vedoucí po chodbách školy a doplněná jednoduchými otázkami. Každý musel trasu projít co nejrychleji a splnit zadané úkoly. Vítězem hry se stal Tomáš Klimeš, který měl nejméně chyb a byl nejrychlejší. Následovala hra na schovávanou.
Netrvalo dlouho a přehoupli jsme se do dalšího dne. Naše aktivity se pak přesunuly do tělocvičny. Program se protáhl do druhé hodiny ranní. Ve tři čtvrtě na sedm byli už všichni vzhůru. Většina ihned sbalila své věci a odešla domů. V době, kdy obvykle do školy přicházíme a chystáme se na vyučování, jsme ji tentokrát opouštěli.

Seznam fotogalerií Naposledy změněno: 29. prosince 2015