Setkání v Osoblaze 5. 10. 2005

Vůbec první setkání obou skupin žáků. Dvacet dva žáků z 2. třídy ze školy v Glogowku a 29 žáků ze 3. třídy ZŠ Osoblaha se sešlo v tělocvičně, kde byli vzájemně představeni a seznámeni s programem. Potom si po skupinách prošli školu v Osoblaze, absolvovali společnou vyučovací hodinu polského a českého jazyka a před obědem se proběhli v tělocvičně při hrách. Po obědě se vydali na společnou prohlídku Osoblahy a po nezbytných nákupech se na hraničním přechodu rozloučili. Velmi zdařilá akce se líbila nejen dětem, ale i pedagogům a přítomným rodičům.

Seznam fotogalerií Naposledy změněno: 28. prosince 2015