Návštěva v Glogowku 12. 10. 2005

Při druhé společné akci 12. 10. 2005 navštívili žáci 3. třídy ZŠ Osoblaha v rámci výměnného pobytu základní školu v Glogówku. Po krátkém přivítání a posezení ve školní jídelně v tamní škole proběhla opět společná vyučovací hodina, na které byli polští žáci 2. třídy seznámeni s původem a významem státních symbolů ČR .
Poté se obě třídy společně vydali na prohlídku města a shlédli jeden ze tří nejstarších kostelů dochovaných v celé Evropě. Dále děti navštívily kapličku se sochou Ježíše Krista a prohlédly si muzeum mistra kata. Na závěr prohlídky se prošly celým náměstím.
Po prohlídce města jsme se společně vrátili do školy, kde si děti mezi sebou vyměnily drobné dárky, zazpívaly si navzájem písničky a po obědě jsme odjeli autobusem na hraniční přechod v Osoblaze. Akce se opět velmi líbila, protože si naši žáci našli spoustu nových kamarádů mezi polskými dětmi, velmi je zaujala prohlídka města a kromě toho získali spoustu zajímavých informací a poznatků o životě polských spolužáků.

Seznam fotogalerií Naposledy změněno: 28. prosince 2015